Poland 
KETTLER WORLDWIDE
Please select your country

stopka

KETTLER POLSKA

Siedziba:
KETTLER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Potrzebowicka 5 | PL 64-730 Wieleń
biuro@kettler.pl

Sprzedaż i marketing:
KETTLER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Okopowa 56 A | PL 01-042 Warszawa
Telefon: +48 801 430 450
E-mail: kontakt@kettler.pl

Zarząd:
Daniel Kettler - Prezes Zarządu

Nr KRS:
KRS 0000125870
Sąd Rejonowy w Poznaniu
XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP:
PL 7640006558

Kapitał zakładowy:
2.568.000 PLN

Koncepcja, projekt graficzny, programowanie:
Bosbach Kommunikation & Design GmbH, Köln
www.bosbach.de

Dostawca:
domainfactory GmbH
Oskar-Messter-Str. 33
85737 Ismaning
Niemcy

Odpowiedzialność cywilna:
Na naszych stronach internetowych znajdziecie Państwo również linki do innych stron internetowych. Chcemy zwrócić Państwa uwagę na to, iż nie mamy żadnego wpływu na ukształtowanie i zawartość stron, które Państwo odwiedzacie poprzez te linki. Dlatego też KETTLER nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność, zgodność z prawem lub jakość zamieszczonych tam informacji.

Prawo autorskie:

Niniejsze strony internetowe mają charakter informacyjny, zamieszczone na nich informacje są przeznaczone wyłącznie do prywatnego użytku odbiorców. Wykorzystanie w celu komercyjnym, przekazywanie, przedruk, powielanie fotograficzne, elektroniczne lub wykorzystanie na jakimkolwiek innym polu eksploatacji, przetwarzanie, tłumaczenie, mikrofilmowanie i gromadzenie, przetwarzanie lub odtwarzanie w bazach danych lub innych elektronicznych mediach i systemach – również we fragmentach – jest dozwolone wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą firmy KETTLER.

Znaki towarowe oraz wzory użytkowe:
Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszystkie znaki umieszczone na stronach internetowych KETTLER są prawnie chronionymi znakami towarowymi KETTLER, natomiast wykorzystane wzory użytkowe przysługują wyłącznie KETTLER..

Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej:
KETTLER nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość udostępnianych informacji. W stosunku do KETTLER wyklucza się roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej, odnoszące się do szkód natury materialnej lub intelektualnej, powstałych na skutek korzystania lub niekorzystania z oferowanych informacji bądź wskutek wykorzystania informacji błędnych lub niekompletnych, o ile po stronie KETTLER nie leży wina nosząca znamiona zamierzonego działania lub rażącego zaniedbania. Wszystkie oferty są niezobowiązujące i niewiążące, ich aktualność uzależniona jest od aktualnych możliwości KETTLER i wymaga uprzedniej weryfikacji przez osobę zainteresowaną. KETTLER wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmian, uzupełnień bądź usunięcia części stron lub pełnej oferty bez odrębnego powiadomienia, jak również do przejściowego lub definitywnego zawieszenia publikacji. KETTLER nie ponosi odpowiedzialności za dostępność strony, która może z powodów technicznych być okresowo niedostępna.

Pliki cookies:

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych KETTLER, a które przechowywane są na komputerach użytkowników.
KETTLER wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu internetowego przez jego użytkowników.
Działanie to nie służy zbieraniu ani przetwarzaniu danych osobowych.
Istnieje możliwość wyłączenia funkcji cookies za pomocą odpowiedniej konfiguracji ustawień przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez użytkownika, co może mieć wpływ na używanie niektórych funkcji serwisu.