Poland 

Oświadczenie o ochronie danych

Ochrona danych osobowych użytkowników podczas pobierania, przetwarzania i wykorzystywania danych w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej jest dla nas bardzo ważna. Ochrona danych użytkowników podlega przepisom ustawowym. Poniżej przedstawiamy informacje o tym, jakie dane pobierane są podczas wizyty na naszej stronie internetowej i w jaki sposób są one wykorzystywane:

1. Pobieranie i przetwarzanie danych

Każda wizyta na naszej stronie internetowej i każde pobranie z niej pliku jest protokołowane. Gromadzenie tych informacji służy wyłącznie wewnętrznym celom systemowym i statystycznym. W pliku protokołu zapisywane są: nazwa pobieranego pliku, data i godzina pobrania, przesłana ilość danych, komunikat o pomyślnym pobraniu pliku, rodzaj przeglądarki internetowej i nazwa domeny wysyłającej zapytanie.
Dodatkowo zapisywane są adresy IP komputera wysyłającego zapytanie.
Nie pobieramy dalszych danych osobowych w sposób bezpośredni. W różnych miejscach na tej stronie odsyłamy jednak do ofert osób trzecich (usługodawców). Są one jako takie jednoznacznie wyróżnione. Usługodawcy ci pobierają dane użytkowników zgodnie z udostępnionymi przez siebie zasadami ochrony danych. Ze względów systemowych możliwe jest, iż również KETTLER będzie mieć dostęp do danych osobowych udostępnianych dobrowolnie przez użytkowników w miejscach na tej stronie, obsługiwanych przez zewnętrznych usługodawców. W tym przypadku obowiązują informacje podane w pkt. 2 i pkt. 3.

2. Wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe udostępnione przez użytkownika wykorzystujemy wyłącznie do odpowiedzi na zapytania oraz do celów technicznych.
Dane osobowe użytkowników są przekazywane osobom trzecim lub udostępniane w inny sposób jedynie wtedy, gdy jest to konieczne w celu odpowiedzi na zapytanie użytkownika lub gdy użytkownik uprzednio wyraził na to zgodę. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość.
Usunięcie znajdujących się w bazie danych osobowych następuje wówczas, gdy użytkownik cofnie swoją zgodę na zapisywanie danych, gdy dostęp do nich w celach, dla których zostały zapisane, przestanie być niezbędny lub jeśli gromadzenie danych będzie niedozwolone z innych przyczyn prawnych.

3. Prawo dostępu do informacji

Na pisemne zapytanie chętnie udzielimy informacji na temat gromadzonych przez nas danych osobowych użytkownika.

W tym celu, a także w celu usunięcia danych z naszej bazy należy zwrócić się do pana Johannes Kühne (datenschutz@kettler.net)

4. „Cookies” – automatycznie zapisywane informacje na komputerze użytkownika

Podczas odwiedzin na naszych stronach internetowych może się zdarzyć, iż w komputerze użytkownika zostaną zapisane informacje w formie plików cookie, dzięki którym podczas następnej wizyty komputer zostanie rozpoznany. Pliki cookie umożliwiają przykładowo dostosowanie danej strony internetowej do zainteresowań użytkownika lub zapisanie hasła, aby uniknąć konieczności każdorazowego wpisywania go. Aby komputer nie został ponownie rozpoznany przez serwis internetowy, należy w ustawieniach przeglądarki internetowej usunąć pliki cookie z dysku twardego komputera, zablokować możliwość ich zapisywania lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem.